Konferencja Dydaktyczno-Naukowa

Konferencja Dydaktyczno-Naukowa
Dzień Neurologii Praktycznej

19 września 2003
Hotel Sofitel Victoria, Warszawa

O konferencje

Działalność lekarska związana jest w sposób szczególnie znaczący z nieustannym dokształcaniem. Każdy lekarz, chcąc wykonywać swój zawód w sposób właściwy, nie może zatrzymać się na wiedzy i umiejętnościach uzyskanych w czasie studiów, a nawet w czasie specjalizacji. To, co dzisiaj jest uznawanym kanonem, jutro może być błędem. Stąd też nasza myśl o organizowaniu konferencji, na których korzystne dla wszystkich lekarzy praktyków jest spotkanie się z wybitnymi praktykami – profesorami.

Ta myśl przyświecała nam przy organizowaniu pierwszej konferencji Dzień Neurologii Praktycznej pod patronatem naukowym Profesora Antoniego Prusińskiego. Wówczas zostały przedstawione aktualne propozycje – przetworzone własnym doświadczeniem wykładowców – rozwiązań szczególnie trudnych problemów neurologii praktycznej. Po ogromnym sukcesie tej konferencji zdecydowaliśmy się na jej cykliczność i coroczne z Państwem spotkania.